Chồng vừa mất vợ bị bố chén. Ông bố đầu hai thức tóc loạn luân với con dâu trong 49 ngày giỗ chồng. Trong bộ độ tang đen, cô con dâu nhìn buồn nhưng vẫn rất đẹp và khiêu gợi. Bố chồng và những vị khách đến thăm viếng đều thèm nhỏ dãi và rất muốn đụ góa phụ trẻ.

Comments are closed.